באבלס חיות

בבאבלס חיות, במקום בועות צבעוניות, יש בפניכם חיות שונות בצבעים שונים. עליכם לשגר את החיות זו לעבר הזו על מנת לפנות את המסך. החיות שאתם משגרים לא יתגלו בפניכם במלואן, אלא יציצו מתחתית המסך כך שתראו רק את ציצת השיער של ראשן. זה משמעותי, משום שהקיפוד והינשוף הם באותו צבע, ועליכם להבחין אם החיה שאתם משגרים היא ינשוף או קיפוד.

הוראות:

בבאבלס חיות, כמו בכל משחק באבלס, עליכם לפנות את המסך מהחיות שעליו. החיות נושרות מטה ברגע שמשגרים לעברן חיה זהה, אך זאת רק אם היא מתנגשת בהן היטב. לצורך כך עליכם לכוון היטב. אם כיוונתם היטב, החיה תנשור מטה ותזכה אתכם בנקודות. מוטב לירות אל עבר מספר חיות מאותו סוג, משום שזהמ גדיל את הסיכויים שתפגעו בהן. אם השיגור לא הצליח, החיה ששיגרתם תיתקע בחיות האחרות, תתווסף לשורות החיות שאתם רוצים להפיל, ותרחיק אתכם מניצחון במשחק. שימו לב!